Det kan AU Elitesport hjælpe med

Foto: Jesper Rais / AU Kommunikation

De sportslige hensyn, som elitesportsudøvere nødvendigvis må udvise for at komme til tops i sporten, skal ikke ødelægge muligheden for kunne gennemføre en sideløbende uddannelse indenfor en fornuftig tidsramme. Elitesportsudøvere med sideløbende studier oplever ofte sammenfald mellem forpligtelser på studiet og i sporten. Gennem oplysning og planlægning kan mange sammenstød undgås, og med fleksible rammer kan de fleste løses. AU Elitesport tilbyder rådgivning og hjælp hertil.

Støtten fra AU Elitesport kan inddeles i fire områder:

1.    Rådgivning og vejledning

  • Studievalg
  • Studieplanlægning
  • Karrierevejledning

2.    Studieadministrativ hjælp

  • Tilrettelæggelse og godkendelse af personlig studieplan
  • Dispensations- og meritansøgninger
  • Studier i forbindelse med sportsligt motiveret udlandsophold

3.    Personlige støtteordninger

  • Studieassistance
  • Supplerende undervisning

4.    Adgang til træningsfaciliteter 


AU Elitesport skaber bedre viden om elitesport og studier

AU Elitesports søger generelt at optimere elitesportsudøveres muligheder for at forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for uddannelse og en karriere ved siden af sporten. Derfor etablerer AU Elitesport også ny forskning og bidrager med formidling inden for feltet dual career.