November 2015

Kære studerende tilknyttet AU Elitesport

Med dette og fremtidige nyhedsbreve vil vi opdatere jer om væsentlige forhold relateret til AU Elitesport. Vi vil fremover udsende et nyhedsbrev hvert kvartal med praktisk og nyttig information om mulighederne i AU Elitesport.

I dette nyhedsbrev giver vi en status på AU Elitesport, informerer om dispensationsansøgning i forhold til tilmeldingskravet, vores tanker om studenter VM 2016 samt en række andre interessante nyheder.

God læselyst!

 

En flot status hos AU Elitesport

I dag er mere end 200 studerende tilknyttet AU Elitesport, og tallet har kun været stigende siden 2011, hvor ordningen startede, og der var 65 tilknyttede studerende. I har over hele perioden bevist, at det i høj grad er muligt at kombinere elitesport og universitetsuddannelse med gode resultater.

Uddannelse

I studieårene 2012-2014 er det blevet dokumenteret, at AU Elitesports studerende gennemfører 7 ECTS mere om året end den generelle studerende på AU. At eliteatleter gennemfører flere fagelementer end almindelige studerende, må siges at være imponerende med de tidsmæssige begrænsninger og særlige udfordringer, som det medfører at have en dual career.

Sport

Selvom sportsåret 2015 endnu ikke er helt afsluttet, kan vi allerede nu berette om et stort sportsligt år for AU Elitesports tilknyttede studerende. Vi har løbende berettet om de mange nationale og internationale medaljer vundet af jer på vores Facebook-side og I er meget velkomne til at holde os opdateret om sportslige resultater, som I har opnået. Et par resultater, som kan nævnes:
·      4xVM Guld i Orientering (medvirkende): Maja Alm, Ida Bobach, Søren Bobach og Tue Lassen.
·      Guld ved European Games i BMX: Simone Tetsche Christensen
·      2. plads i den amerikanske Le Mans-serie + ”rookie of the year”: Christina Nielsen

 

Maja Alm som årets sportsnavn 2015

I kan stemme på jeres kollega, Maja Alm, til Årets Sportsnavn 2015. Maja er i år bl.a. blevet tredobbelt verdensmester i Orientering og læser sideløbende en kandidat i Odontologi. Dermed er Maja endnu en succeshistorie om kombinationen af elitesport og uddannelse, som vi ønsker at udbrede.

I kan stemme her: http://aarets-sportsnavn.dk/stem-pa-din-favorit/

 

Dispensationsprocedure

Vi har, i et tidligere informationsbrev, informeret jer om fremdriftsreformen og herunder tilmeldingskravet. Denne gang vil vi gerne informere jer om den præcise ansøgningsprocedure, hvis I med afsæt i sporten ønsker at søge om dispensation fra tilmeldingskravet. Tilmeldingskravet betyder kort fortalt, at alle studerende obligatorisk tilmeldes 30 ECTS pr. semester.

Der kan være en række sportslige årsager til, at man som elitesportsudøver ønsker at søge om dispensation fra tilmeldingskravet, og I er velkomne til at kontakte AU Elitesport, hvis I er i tvivl, om det kan lade sig gøre.

Selve ansøgningsproceduren indeholder følgende:
1. Send et udkast (pr. mail) på en dispensationsansøgning til en medarbejder ved AU Elitesport. I udkastet skal I først skrive, hvad I søger om (ca. 1 linje), og dernæst skal I skrive, hvad begrundelsen er for ansøgningen
(ca. 3-4 linjer). Når vi modtager udkastet, kvalificerer vi det, og udarbejder dokumentation, som matcher indholdet i
dispensationsansøgningen. Herefter sender vi det endelige udkast og dokumentation retur til jer.

2. Dernæst er I klar til at sende den endelige dispensationsansøgning.
Dette gør I ved at logge ind på mit.au.dk, hvor I under menupunktet ”ansøgninger” finder linket ”dispensation”. I udfylder de personlige oplysninger og skriver dispensationsansøgningen i overensstemmelse med det endelige udkast. Dvs., at I først skriver, hvad I søger om, og derunder skriver i begrundelsen for ansøgningen.
Endelig afsluttes ansøgningen ved at klikke på ”send ansøgning”.
Vi vil gerne slå fast, at det er studienævnet, som træffer den endelige afgørelse. Dog viser historikken, at AU Elitesport har haft god succes med at udarbejde relevant dokumentation, der har ført til medhold i studienævnet.

 

Øgede krav i SU-systemet til de studerendes fremdrift:

Hvis I begynder på en videregående uddannelse i sommeren 2016 eller senere, er der nye regler omkring SU. For det første har I kun 6 måneders ekstra SU per uddannelse, og for det andet kan SU-muligheden suspenderes, når I er mere end 6 måneder bagud med ECTS produktion i forhold til den udbetalte SU. ECTS-produktionen kan indhentes, så du igen kan få udbetalt SU.
Læs mere om SU-reformen her (nyhed fra 28.6.13) - nederst på siden: 
http://www.su.dk/nyheder-om-su-reformen/
Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om dine SU-forhold.

 

Facebook og hjemmeside

I må meget gerne følge os på Facebook, som jævnligt bliver opdateret med sportslige og uddannelsesmæssige resultater samt øvrig relevant materiale. Hvis I har historier der kunne være relevant at promovere via denne kanal, kontakt os da endeligt.

Find os på Facebook: http://facebook.com/AUElitesport

Vi er ligeledes ved at opdatere vores atletliste på hjemmesiden. Hvis du i den forbindelse ønsker at dit navn henviser til en personlig/klub-hjemmeside, facebookside eller lign., må du meget gerne kontakte os, så vi kan promovere jer gennem denne kanal.

Find vores hjemmeside: http://elitesport.au.dk

 

Studenter VM 2016

Kunne det være interessant for dig at deltage i studenter VM i 2016?

AU Elitesport vil gerne hjælpe atleter med at opnå international mesterskabserfaring gennem verdensmesterskaberne for studerende. FISU’s World University Championships (WUC) afholdes rundt omkring i verden i løbet af 2016 og er en god mulighed for at konkurrere mod andre universitetsstuderende på højeste sportslige niveau.

Vi håber på at kunne skabe endnu mere opmærksomhed på studerendes mulighed for at kombinere elitesport med universitetsstudier. Overvej derfor gerne allerede nu sammen med dit forbund eller dine trænere muligheden for at indpasse WUC i 2016-sæsonplanen og kontakt os, hvis det kunne have interesse.

Erfaringerne, som vi samler med WUC i 2016, vil vi efterfølgende bruge på at samle en stor og god delegation fra AU Elitesport til Universiaden i 2017.
Læs mere om FISU og mesterskaberne her: http://www.fisu.net/en/World-University-Championships-3525.html

 

AU Elitesport fremhævet i PULS

Vi medvirker i den nyeste udgave af Team Danmarks magasin, PULS. Artiklen omhandler skytten Camilla Andersen, der ved siden af hendes elitesport læser Psykologi på Aarhus Universitet. Fokus er på dual career, og artiklen forsøger at forklare, hvorfor eliteatleter også er elitestuderende og altså klarer sig rigtig godt uddannelsesmæssigt. Udover Camillas forklaring, bidrager Jens Bundgaard og Magnus Wonsyld fra Team Danmark ligeledes med deres mulige forklaringer på den dobbelte succes.

Læs artiklen her: http://www.e-pages.dk/teamdanmark/129/44

 

Årsfest i 2016

I vil alle blive inviteret til en årsfest i AU Elitesport, indeholdende en fejring af studerende tilknyttet AU Elitesport, hvor blandt andet færdiguddannede elitesportsudøvere vil blive hædret.

Sæt allerede kryds i kalenderen torsdag d. 8. september 2016.

Nærmere info følger. 

 

Intern organisation

AU Elitesport er i vækst, og derfor har vi valgt at ansætte en projektmedarbejder på fuld tid ved navn Morten Mindegaard Munch. Morten har til hovedopgave at rådgive og støtte studerende ved AU Elitesport, og derfor er studerende tilknyttet AU Elitesport meget velkomne til at kontakte Morten. Samtidig betyder det, at Morten Brammer og Aleksander Jensen ikke længere kan kontaktes med henblik på vejledning i AU Elitesport. Dog vil Morten Brammer fortsat stå for en del af kommunikationen i AU Elitesport, og Aleksander fortsætter som studentermedhjælper.