Samarbejdspartnere

AU Elitesport resultatet af en ambition om at gøre en dobbelt karriere mulig for flere elitesportsudøvere. Denne ambition deler Aarhus Universitet med flere nationale og internationale samarbejdspartnere. Det betyder på den ene side, at samarbejdet om AU Elitesport skal sikre elitesportsudøvere de bedste muligheder for at indlede og gennemføre en uddannelse på Aarhus Universitet uden at gå på kompromis med de sportslige ambitioner. På den anden side skal samarbejdet omkring AU Elitesport gennem fælles aktiviteter rettet mod at synliggøre og styrke elitesportsudøvernes vilkår også styrke elitesportsmiljøet og muligheden for sportslig talentudvikling i universitetets opland, Danmark og Europa.

Læs mere om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

AU Elitesport er Aarhus Universitets uddannelsesrådgivning for elitesportsudøvere under uddannelse.

Læs mere om Team Danmark

Team Danmark

Team Danmark har siden opstarten af AU Elitesport været en meget vigtig samarbejdspartner, og Team Danmark bidrager fortsat væsentligt til AU Elitesports fortsatte udvikling og drift.