Aarhus Universitet

AU Elitesport er Aarhus Universitets uddannelsesrådgivning for elitesportsudøvere under uddannelse.

AU Elitesport arbejder løbende på at sikre endnu større generel opmærksomhed på og sikring af elitesportsudøveres uddannelsesmæssige muligheder ved at indgå i relevante samarbejdsrelationer og udviklingsprojekter med relevante lokale, nationale og internationale partnere.

Gå til Aarhus Universitets hjemmeside