Aarhus Universitets segl

Hvad er AU Elitesport?

AU Elitesport er en støtteordning på Aarhus Universitet, der hjælper elitesportsudøvere med at gennemføre en uddannelse ved siden af deres sportskarriere. De sportslige hensyn, som elitesportsudøvere nødvendigvis må udvise for at komme til tops i sporten, skal ikke ødelægge muligheden for at kunne gennemføre en sideløbende uddannelse indenfor en fornuftig tidsramme. Elitesportsudøvere med sideløbende studier oplever ofte sammenfald mellem forpligtelser på studiet og i sporten. Gennem oplysning og planlægning kan mange sammenstød undgås, og med fleksible rammer kan de fleste løses. AU Elitesport tilbyder rådgivning og hjælp hertil.

Det kan AU Elitesport hjælpe med
 

1.    Rådgivning og vejledning

  • Studievalg forud for studiestart
  • Studieplanlægning undervejs i uddannelsesforløbet
  • Karrierevejledning

2.    Studieadministrativ hjælp

  • Tilrettelæggelse og godkendelse af personlig studieplan
  • Tilrettelæggelse af eksamen i tilfælde af sportsligt sammenfald
  • Studier i forbindelse med sportsligt motiveret udlandsophold
  • Diverse dispensations- og meritansøgninger

3.    Personlige støtteordninger

4.    Adgang til træningsfaciliteter 

  • AU Elitesport kan i særlige tilfælde hjælpe med at undersøge muligheden for adgang til Team Danmark styrketræningscenter ved Ceres Park eller adgang til styrketræningsfaciliteterne på Institut for Folkesundhed på AU.