Aarhus Universitets segl

Dual Career på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet oprettede AU Elitesport i 2011 med ønsket om at støtte elitesportsudøvere til at gennemføre en uddannelse sideløbende med en elitesportskarriere.

I juni 2011 var der 65 tilknyttede studerende og heraf 14 med tilknytning til Team Danmark. I december 2018, var dette tal vokset til 290 tilknyttede studerende og heraf 56 med tilknytning til Team Danmark. 

AU Elitesport arbejder løbende på at sikre endnu større generel opmærksomhed på og sikring af elitesportsudøveres uddannelsesmæssige muligheder ved at indgå i relevante samarbejdsrelationer, udviklingsprojekter og forskning med relevante lokale, nationale og internationale partnere indenfor Dual Career.

I 2019 var AU Eliteport del af et europæisk forskningsprojekt og blev fremhævet som et succesfuldt Dual Career miljø. Du kan læse artiklen i det internationale tidsskrift Psychology of Sport & Exercise ved at klikke på billedet. 

Sportslige resultater

Det primære indsatsområde for AU Elitesport handler om optimering og synlighed af elitesportsudøveres uddannelsesmæssige vilkår på Aarhus Universitet, så elitesportsudøvere kan forfølge deres sportslige ambitioner uden at miste muligheden for uddannelse og en karriere ved siden af sporten. Elitesportsudøvere tilknyttet AU Elitesport vinder årligt mere end én DM medalje eller derover.

At kombinationen mellem elitesport og uddannelse ikke er en forhindring for at opnå sportslige resultater, er desuden belyst i analysen i forbindelse med OL i 2016 hvor AU Elitesport lavede en undersøgelse i samarbejde med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund, som viste at to ud af tre OL- og VM-medaljer i 2016 blev vundet af elitesportsudøvere, der parallelt er under uddannelse. Studerende fra Aarhus Universitet stod for mere end hver femte af samtlige medaljer ved OL. Analysen kan du læse ved at trykke på billedet til højre.

Akademiske resultater

Ambitionen er at flere elitesportsudøvere gennemfører en uddannelse sideløbende med den sportslige karriere. I AU Elitesport er der tilknyttet atleter fra 42 forskellige sportsgrene, som læser 51 forskellige uddannelsesretninger på Aarhus Universitet. 

At have en elitesportskarriere samtidig med et universitetsstudie er desuden ikke en begrænsning for at kunne opnå tilfredsstillende resultater på begge scener. Analysen lavet under OL 2016, viser at studerende performer bedre end de burde ift. hvor stor en andel de udgjorde af atleterne ved OL. Derudover viser AU Elitesports undersøgelser blandt de udøvere, som der tilknyttet AU Elitesport, at det er muligt samtidig at præstere på et universitetsstudie på trods af en dobbeltkarriere. Nedenfor følger resultater indsamlet i december 2018, hvor elitesportsudøverne er sammenlignet med almindelige studerende på Aarhus Universitet.

Studieaktivitet

ECTS bestået pr. studieår.

Dimittendledighed

Hvor mange studerende der er ledige efter endt uddannelse. 

Studieeffektivitet

ECTS pr. studietime.

Frafald (afbrudte indskrivninger)

Antal studerende der falder fra.